Het intern huisreglement aangaande het wandelvoetbal is bedoeld voor betrokkenen bij de wandelvoetbalploeg

Elk lid verbindt er zich toe, bij aansluiting, zich aan dit reglement te houden. Problemen kunnen steeds gemeld worden via bestuurslid.

Afspraken en regels

 Er wordt bij wandelvoetbal KSV Rumbeke (Roeselare)  NIET gediscrimineerd. We volgen alle ethische waarden en geven iedereen het recht om het voetbalspel aan te leren en te spelen

 1. Geweld op het veld kan niet. Bij onverantwoord gedrag zal de club onmiddellijk ingrijpen. Dit hoort niet thuis op KSVR

 2. Heb respect voor uw trainer. Verwittig hem steeds wanneer je later of niet aanwezig kunt zijn voor een training of wedstrijd. In geval van ziekte wordt gevraagd de duur op te geven. Niet gemelde afwezigheden kunnen impact hebben op de voorbereide spel- en trainingsschema's van uw trainer. Vergeet ook niet dat je hierdoor vaak je ploeg in de steek laat. Niet gemelde afwezigheden kunnen tevens leiden tot een eventueel forfait met de nodige gevolgen voor de aanwezige spelers en een geldboete voor de club.

 3. Iedere opgeroepen speler speelt minstens 50 % van de totale wedstrijdduur.

  1. Sinds enkele jaren is deze spelregel verplicht door de KBVB en wordt deze nauwlettend uitgevoerd.

   1. Trainer en afgevaardigde staan in voor de controle op de uitvoering van deze regel. Eventuele opmerkingen hierrond kunnen steeds besproken worden in het bestuur.

 4. De Koninklijke Belgische Voetbalbond en de Voetbalfederatie Vlaanderen verbiedt het dragen van armbanden, uurwerken, piercings en oorringen tijdens trainingen en wedstrijden

 5. Elke speler heeft respect voor het door de club ter beschikking gesteld materiaal: ballen worden onderhouden, materiaal wordt terug op zijn plaats gelegd, kleedkamers worden proper achtergelaten. Vergeet niet dat na u er ook nog gebruik wordt gemaakt van de accommodatie door andere spelers/trainers. 

 6. KSV RUMBEKE  is niet verantwoordelijk voor diefstal van waardevolle spullen die in de kleedkamer worden achtergelaten.

 7. Geen enkele speler wordt vergoed voor de geleverde prestaties

 8. De wedstrijduitrusting wordt na de wedstrijd steeds door de speler zelf gewassen.

 9. Iedereen die betrokken wordt bij wandelvoetbal KSVR respecteert de integriteit van de club en draagt bij tot een positieve werk- en clubsfeer

 10. Lidgeld en deelnamekosten :

  1. Het bedrag van het lidgeld wordt jaarlijks bepaald door het bestuur van de vereniging. Dit betreft enkel deelname tot wandelvoetbal. (50,00 € voor nieuwe leden – vanaf 2 jaar betaalt men 40 €)

  2. Iedere deelnemer ontvangt een bewijs van betaling, dat kan worden ingegeven bij het ziekenfonds, waarvan een deel kan worden gerecupereerd.

  3. de verzekering inbegrepen

  4. Elke nieuwe speler ontvangt na betaling van zijn/haar lidgeld, een trainingstrui, trainingsvest, polo en wedstrijdkledij

 11. Elk lid kan vrij beslissen om al dan niet deel te nemen aan de activiteiten die door de vereniging worden georganiseerd.

  1. De individuele bijdrage in de kosten moet vooraf gekend zijn en deelname aan de activiteit is enkel bevestigd na betaling van de desbetreffende activiteit

 12. Kunnen als lid toetreden tot de ploeg :

  1. Die de leeftijd van 40 jaar overschreden hebben, tornooien, matchen, worden gespeeld met spelers van 55+, tenzij anders vermeld in de tornooireglementen

 13. Werkgroepen :

  1. Het bestuur kan een of meerdere werkgroepen oprichten om voorstellen en/of activiteiten uit te werken.

  2. Het bestuur duidt de voorzitter en de leden van deze commissies aan en bepaalt hun opdracht.

  3. Elke werkgroep wordt geleid door een lid van het bestuur.

 14. Financieel beheer

  1. De penningmeester registreert alle contante inkomsten en uitgaven van de vereniging in een kasboek. Hij legt het kasboek periodiek (en tenminste éénmaal per jaar) ter controle voor aan het bestuur.

  2. Bankverrichtingen : De vereniging maakt gebruik van een bankrekening voor alle andere financiële verrichtingen.

‚Äč