Trainer Stefaan Vandendriessche

Woord van de trainer

Heren, dames, bestuursleden,

Toen ik mij destijds aanbood uit nieuwsgierigheid bij uw wandelvoetbalteam om aan een training deel te nemen, werd ik ook onmiddellijk gevraagd om het trainerschap op mee te nemen. Wat ik zonder nadenken heb positief aanvaard.

Toen hebben we geopperd om op een recreatieve basis te werken, dus primeert de spelvreugde op het wedstrijdresultaat. Dus mag ik met aandrang vragen om woede, agressie en verwensingen achterwege te laten ten opzichte van medespelers, bestuursleden, supporters en de wedstrijdleiding.

We zijn een club/ploeg van spelers, die op een degelijk niveau veldvoetbal, zaalvoetbal en minivoetbal hebben gespeeld, maar ook zijn er enkele spelers die vooral supporter waren van KSV Roeselare en misschien door omstandigheden in het verleden niet de kans kregen zich waar te maken op een voetbalveld (negatief advies ouders, studies, andere vrijetijdsbesteding/sporttak,…) en nu wel dit moment wilt grijpen via het wandelvoetbal onder vrienden en/of kennissen.

Mijn bedoeling is om ons zolang mogelijk bij één te houden en iedereen even veel minuten speelplezier te gunnen ongeacht de verschillende voetbalcapaciteiten.

Dus hoop ik dat iedereen ons zoveel mogelijk vergezeld zolang onze leeftijd, gezondheid of ons lichaam het toelaat. Daardoor kan het voorvallen dat ik nu en dan iemand persoonlijk zal benaderen om iets uit te klaren om te voorkomen, dat de persoon zichzelf niet schaakmat zet.

Gelieve mij ook steeds er op terecht te wijzen indien ik de mist inga of het niet bij het rechte eind heb…

Veel speelvreugde en napraatmomenten onder elkaar toegewenst

 

Stefaan